AKAM - Auto Không chiếm chuộtPhần 1: Cài đặt và sử dụng AKAM


Bước 1: Sau khi giải nén, chạy file SetupAkam4.0.2.exe
Bước 2: Coppy file ProAKAM5.exe vào thư mục AKAM vừa cài đặt
Bước 3: Chạy file ProAKAM5.exe để sử dụng
                   Phần 2: Hướng dẫn sử dụng


- Tạo mới script: Hệ Thống -> Tạo kịch bản
- Mở kịch bản: Hệ Thống -> Mở kịch bản
- Lưu kịch bản: Hệ Thống -> Lưu kịch bản
- Tên kịch bản: Là tên của kịch bạn bạn muốn đặt cho kịch bản này, đặt tên dẽ nhớ.
- Lập lại: Khi thực thi kịch bản bạn muốn kịch bản lập lại hay không, và lập lại bao nhiêu lần, hay là lập lại không giới hạn.
- Chọn vị trí chuột: tọa độ x,y của con chuột, bạn có thể lấy tọa độ theo ý mình thì hãy chọn vào nút “Định vị” nó sẽ giúp bạn định vị con chuột tốt hơn.
- Thời gian chờ là khoảng thời gian chờ thực hiện (thời gian Delay)
- Handle: Là bán có muốn thực thi sự khiện theo Handle của chương trình hay không, nếu không thì bỏ hộp kiểm đi, mặt định thì thực thi sự kiện theo Handle
- Kích chuột: hỗ trợ các sự kiện chuột thường dùng
- Bấm phím: Bạn muốn bấm phím gì thì chon vào hộp thoại hay gõ vào, sau đó bạn muốn bấm thêm các phím “Ctrl”, “Shift”, “Alt” thì hãy chọn vào, nếu bạn muốn bấm nguyên 1 chuổi ký thự thì hãy gõ vào hộp thoại. Bạn muốn làm lại từ đầu thì hãy chọn vào nút “Làm lại”.
- Thêm: khi bạn chọn Vị trí chuột, sự kiện chuột và bấm phím xong rồi thì hãy bấm nút “Thêm”.
- Sửa: Nếu bạn muốn sửa 1 dòng lệnh nào đó thì bạn hãy chọn dòng lệnh đó, sau đó bạn sửa lại và cuối cùng bạn chọn vào nút “Sửa”.
- Xóa: Bạn muốn xóa 1 dòng lệnh bạn hãy chọn một dòng lệnh sau đó bấm vào nút “Xóa”.
- Lên: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh nào đó lên phía trên dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn nó và sau đó bạn bấm vào nút “Lên”
- Xuống: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh xuống phía dưới của một dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn vào nó và sau đó bạn hãy bấm nút “Xuống”
- Chạy: Sau khi bạn tạo kịch bản đâu vào đó rồi hãy chọn nút “Chạy” để thục thi kịch bản.
- Dừng: Khi kịch bản đang thực thi bạn muốn dừng nó lại thì hãy chọn vào nút “Dừng”
- Thoát: Bấm vào nút “Thoát” để thoát khỏi chương trình.
- Lập lại: Bạn muốn kịch bản của bạn chạy lập đi lập lại thì hãy đánh dấu vào nó: Kịch bản->Lập lại: 

Lưu ý: Muốn thay đổi tốc độ nhanh chậm các bạn vào AKAM.ini thay đổi dòng TICKER =1000 thành TICKER=75 hoặc các giá trị khác. Giá trị càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh.
Sau đây là video hướng dẫn auto tlt boom, auto sieu cap boom...


Video Auto TLT boom online


 

Video hướng dẫn auto săn đồ chợ trời boom


 Video hướng dẫn auto siêu cấp boom online:Ai Thấy Hay thì Thank 1 Tiếng Nha !
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét